Magazin za žene. I muškarce, one prave.

Ukoliko posmatramo retrospektivno, uvidjet ćemo da se položaj žene na političkoj sceni Bosne i Hercegovine mijenjao u nijansama, ali su te promjene uglavnom bivale retrogradne. U ovom dijelu, osvrnut ćemo se na novije vrijeme. Politički status žena u bh. društvu uvijek je napredovao sporo. Ispunjava se zakonska norma, bez stvarnog prisustva žena.

1990

March 27, 2020

Na prvim višestranačkim izborima za Skupštinu SRBiH, samo sedam poslanica je dobilo mjesto, od ukupno 240 poslaničkih mjesta u dva Doma.

1995

March 27, 2020

15. septembra 1995. je usvojena UN-ova Pekinška deklaracija i Platforma za akciju.

1995

March 27, 2020

14. decembra potpisan je Dejtonski mirovni sporazum, a kroz njega u pravni sistem BiH ulaze CEDAW i EKLJP.

1996

March 27, 2020

U maju 1996. godine osniva se Stranka žena BiH.

1996

March 27, 2020

Održavaju se prvi poslijeratni Opći izbori u BiH: u PD PSBiH izabrano je 2.3%, u NSRS izabrano je 2.4 %, a u PD PFBiH izabrano je 5% žena. Biljana Plavšić je prva žena koja je izabrana za predsjednicu RS-a.

1998

March 27, 2020

U OSCE-ova Privremena izborna pravila uvodi se  „ženska kvota”, koja podrazumijeva da bude najmanje 30% žena na izbornim listama. Uvodi se i sistem zatvorenih izbornih lista. Opći izbori u BiH: u PD PSBiH izabrano je 30.2%, u NSRS izabrano je 22.9%, a u PD PFBiH izabrano je 14.95% žena.

Read more

2000

March 27, 2020

Osniva se Gender centar Federacije BiH. Uvodi se sistem otvorenih izbornih lista. Održavaju se Opći izbori u BiH. U odnosu na prethodne izbore 1998. godine, dolazi do smanjenja broja izabranih žena. U PD PSBiH izabrano je 7.1%, u NSRS izabrano je 18.1%, a u PD PFBiH izabrano je 17.1% žena. Usvaja se Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 – Žene, mir i sigurnost.

Read more

2001

March 27, 2020

Usvaja se Izborni zakon BiH. Osniva se Gender centar Republike Srpske.

2002

March 27, 2020

Opći izbori: u odnosu na prethodne izbore 2000., broj odabranih žena u PD PSBiH raste 14.3%, kao i broj odabranih žena u PD PFBiH 21.4%, dok je broj odabranih žena u NSRS bio manji u odnosu na prethodne izbore, 16.9%.

2003

March 27, 2020

Usvaja se Zakon o ravnopravnosti spolova BiH. Ovaj Zakon propisuje obaveznu minimalnu zastupljenost manje zastupljenog spola (40%) u tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.

2004

March 27, 2020

Osniva se Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

2006

March 27, 2020

Usvaja se prvi Gender akcioni plan BiH za period 2006-2011. Opći izbori: broj izabranih žena u PD PSBiH u odnosu na izbore iz 2002. opada, tako da je izabrano 11.9% žena u ovo tijelo, dok broj izabranih žena u NSRS i PD PFBiH raste u odnosu na prethodne izbore. Na ovim izborima u NSRS izabrano je 23% žena, a u PD PFBiH 25.5%. Borjana Krišto postaje prva predsjednica FBiH.

Read more

2010

March 27, 2020

Donesen je prvi Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 za period 2010-2013, ovaj Akcioni plan predstavlja prvi Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 u zemljama Jugoistočne Europe. Opći izbori: u odnosu na izbore 2006. raste procenat izabranih žena u PD PSBiH (21.4%), dok procenat izabranih žena u NSRS (21.68%) i PD PFBiH (17.35%) opada.

Read more

2013

March 27, 2020

Usvaja se drugi Gender akcioni plan BiH za period 2013-2017. Željka Cvijanović postaje prva predsjednica jedne Vlade u BiH. Formira se Klub parlamentarki FBiH. Usvajaju se izmjene i dopune Izbornog zakona BiH. Uvodi se kvota od 40% žena/muškaraca na izbornim listama.

Read more

2014

March 27, 2020

Usvaja se drugi Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 za period 2014-2017. Opći izbori: u odnosu na izbore iz 2010. procenat izabranih žena u NSRS je opao (15.6%), dok je procenat izabranih žena u PD PSBiH (23.8%) i PD PFBIH (21.4%) porastao.

2014

March 27, 2020

2014-2018. PD PSBiH broji 9 žena od 42 delegata (21,42%), NSRS broji 19 žena od 83 člana (22,89%), PD FBiH broji 26 žena od 98 zastupnika (26, 5%).

2015

March 27, 2020

Melika Mahmutbegović izabrana za potpredsjednicu Federacije Bosne i Hercegovine

2018

March 28, 2020

2018-2022. PD PSBiH broji 9 žena od 42 delegata (21,42%), PD FBiH broji 26 žena od 98 zastupnika (26, 53%), a u NSRS broji 18 žena (21,68%).

Dio podataka preuzet iz edicije „1995-2015.god: Žene i politički život u Bosni i Hercegovini“, Sarajevski otvoreni centar, www.soc.ba Agencija za ravnopravnost spolova BiH, www.arsbih.gov.ba