Magazin za žene. I muškarce, one prave.

NASILJE NAD ŽENAMA I NASILJE U PORODICI

Nasilje u porodici je krivično djelo koje je kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora,
a nasilje u porodici koje je uzrokovalo smrt žrtve kažnjivo je kaznom dugogodišnjeg zatvora!

NASILJE JE PROTIVZAKONITO!

Ukoliko ste vi ili neko koga poznajete žrtva nasilja u porodici pozovite SOS brojeve telefona:

Poziv je besplatan i anoniman!

 

Nasilje možete prijaviti:
POLICIJI (pozivom na 122 ili u policijskoj stanici)
CENTRU ZA SOCIJALNI RAD