Magazin za žene. I muškarce, one prave.

Feminizam, vjerovanje u političku, ekonomsku i kulturnu jednakost žena, ima korijene u najranijim epovima ljudske civilizacije. Obično je razdvojen u tri vala: feminizam prvog vala, bavi se imovinskim pravima i pravom glasa; feminizam drugog vala, fokusiran na ravnopravnost i anti-diskriminaciju, i feminizam trećeg vala, koji je započeo devedesetih godina prošlog vijeka, kao odgovor na drugi val koji je djelovao kao privilegija za bijele i straight žena. Od drevne Grčke do borbe za žensko biračko pravo, žensko marširanje i pokret #MeToo, historija feminizma duga je i fascinantna. Evo svega što trebate znati o borbi za ravnopravnost spolova.

PRVI VAL: Žene se bore za imovinska prava i pravo glasa

Često shvaćene zdravo za gotovo, žene s kraja 19. do početka 20. stoljeća, odlučile su da prvo moraju steći političku moć (uključujući i pravo glasa). Ovakva odluka zapalila je vatru širom svijeta. Njihov se politički program proširio na pitanja koja se tiču seksualnih, reproduktivnih i ekonomskih prava. Tako počinje priča o tome da žene imaju potencijal da doprinesu jednako, ako ne i više od muškaraca.

Feminizam prvog vala započeo je na Zapadu. Sam termin „feminizam prvog vala“ uvela je spisateljica Martha Lear, pišući za The New York Times.

Wollstonecraft

Na razdoblje u kojem je pisala Mary Wollstonecraft, engleska spisateljica, filozofkinja i zagovornica ženskih prava, uveliko je utjecao Rousseau i filozofija prosvjetiteljstva. Otac prosvjetiteljstva definirao je idealno demokratsko društvo koje se temeljilo na ravnopravnosti muškaraca, pri čemu su žene često bile diskriminirane. Wollstonecraft i njeni savremenici su se posvetili činjenici da su žene bile isključene. Wollstonecraft je svoj rad temeljila na Rousseauovim idejama. Iako se u početku činila kontradiktornom, ideja Wollstonecraft bila je proširiti Rousseauovo demokratsko društvo, ali utemeljeno na rodnoj ravnopravnosti.

Wollstonecraft je objavila jedan od prvih feminističkih tekstova, A Vindication of the Right of Woman (1792), u kojem se zalagala za socijalnu i moralnu ravnopravnost spolova. To je bio nastavak pamfleta Vindication of the Right of Men (1790). Njen kasniji nedovršeni roman Maria: or, The Wrongs of Woman privukao je značajne kritike jer govori o ženskim seksualnim željama.

Wollstonecraft se smatra „majkom“ britanskog feminističkog pokreta i njene su ideje oblikovale razmišljanje sufražetkinja, koje su se zalagale za ženski glas.

Amerika

Rani feminizam bio je direktno povezan sa pokretima za aboliciju (pokret za ukidanje trgovine robljem i emancipaciju robova) i kao rezultat toga mnoge su poznate feministkinje i aktivistice počele javno da govore. Neke od tih aktivistica su:

Sojourner Istinu Rođena je u ropstvu, a godine 1827. je pobjegla u Kanadu. Kada je država New York, dvije godine kasnije, ukinula ropstvo, vratila se tamo i zaposlila se kao sluškinja. Ubrzo nakon toga postala je ulična propovjednica i počela držati niz govora protiv ropstva i za prava žena. Za vrijeme američkog građanskog rata organizovala je prikupljanje namirnica za vojsku Unije.

Elizabeth Blackwell Bila je doktorica, prva žena koja je stekla diplomu doktorice u Sjedinjenim Državama. Igrala je važnu ulogu i u SAD-u i u Velikoj Britaniji kao reformatorica društvene svijesti i morala, te je promovirala obrazovanje za žene u medicini. Njeni doprinosi i dalje se slave medaljom Elizabeth Blackwell, koja se svake godine dodjeljuje ženi koja je dala značajan doprinos promociji žena u medicini.

Jane Addams Američka aktivistica i autorica, znamenita figura u historiji socijalnog rada i biračkog prava u Sjedinjenim Državama i zagovornica svjetskog mira.1910. godine, nagrađena je počasnim magistratom umjetnosti sa univerziteta Yale, čime je postala prva žena koja je dobila počasnu diplomu. 1920., bila je suosnivačica američke Unije građanskih sloboda (ACLU). 1931. godine, postala je prva Amerikanka koja je dobila Nobelovu nagradu za mir, a priznata je kao osnivačica profesije socijalnog rada u Sjedinjenim Državama.

Dorothy Day Kao mlada žena izjašnjavala se kao agnostkinja, a po političkom svjetonazoru bila je bliska socijalističkim i anarhističko-pacifističkim idejama, te je bila aktivna i u feminističkom pokretu. Radila je kao novinarka i živjela boemskim načinom života, karakterističnim za ljevičarske krugove New Yorka. Prigrlila je novu vjeru i postala aktivna katolkinja. Tokom svih tih godina, odnos između nje i katoličkih institucija nije bio bez trzavica. Svojedobno je oštro osudila režim Francisca Franca tokom Građanskog rata u Španiji, čime se našla na suprotnoj strani od mnogih katolika u SAD-u. Cijeli svoj život ostala je nepokolebljiva pacifistkinja, pa je to stajalište zadržala i tokom Drugog svjetskog rata, što je također bio razlog mimoilaženja sa Katoličkom crkvom u SAD-u. Prigovaralo joj se kako se nikada do kraja nije odrekla svojih socijalističkih uvjerenja.

Australija

  1. godine Rose Scott, aktivistica za ženska prava, počela je održavati sedmične sastanke u svom domu u Sydneyu, koje joj je, kao oporuku, ostavila pokojna majka. Kroz te susrete postala je dobro poznata među političarima, sudijama, filantropima, piscima i pjesnicima. Godine 1889., pomogla je osnovati Žensko književno društvo, koje je kasnije preraslo u Women’s Suffrage League 1891.

Danska

Prvi ženski pokret vodilo je Dansk Kvindesamfund (Dansko žensko društvo), osnovano 1871. godine. Line Luplau bila je jedna od najistaknutijih žena ove epohe. Tagea Brandt je također bila dio ovog pokreta, a u njenu čast osnovana je Tagea Brandt Rejselegat ili Putnička stipendija za žene. Napori Dansk Kvindesamfunda, kao vodeće grupe žena za žene, doveli su do postojanja revidiranog danskog Ustava iz 1915. godine, koji je ženama dao pravo glasa i jednake mogućnosti kroz zakonsku regulativu tokom 1920-ih, što je utjcalo na današnje zakonodavne mjere koje su pružile ženama pristup obrazovanju, radu, bračnim i drugim pravima.

Novi Zeland

Među prve novozelandske feministkinje i sufražetkinje ubrajaju se Maud Pember Reeves (rođena u Australiji; kasnije je živjela u Londonu), Kate Sheppard i Mary Ann Müller. 1893., Elizabeth Yates postala je gradonačelnica Onehunga. Prvi put je takvu funkciju obnašala žena bilo gdje u Britanskom carstvu. Prve univerzitetske diplomantice bile su Emily Siedeberg (doktorica, diplomirala 1895.) i Ethel Benjamin (pravnica, diplomirala 1897.). Zakon o advokaticama usvojen je 1896. godine, a Benjamin je radila kao advokatica i pravnica Vrhovnog suda Novog Zelanda.

Holandija

U Holandiji se Wilhelmina Drucker (1847–1925) uspješno borila za pravo glasa i jednaka prava žena putem političkih i feminističkih organizacija koje je osnovala.

Iako je u Holandiji, u doba prosvjetiteljstva, ideja o jednakosti žena i muškaraca postigla napredak, to nije rezultiralo praktičnim institucionalnim mjerama ili zakonodavstvom. U drugoj polovini devetnaestog stoljeća, u Holandiji su se pojavile mnoge inicijative feministkinja. Aletta Jacobs (1854–1929) zatražila je i stekla, kao prva žena u Holandiji, pravo da studira na univerzitetu 1871. godine, te tako postala prva doktorica i akademkinja. Postala je cjeloživotna zagovornica ženskog biračkog prava, jednakih prava, kontrole rađanja i međunarodnog mira, putujući širom svijeta. Wilhelmina Drucker (1847-1925) bila je političarka, spisateljica i mirovna aktivistkinja, koja se borila za pravo glasa i jednaka prava putem političkih i feminističkih organizacija koje je osnovala. U periodu 1917-1919 postignut je njen cilj izbornog prava žena.

Perzija

U nekoj drugoj kulturi i na drugom jeziku, događaji s konferencije Badasht (1848.) napravili su pomak u rješavanju problema feminizma prvog vala. Postoji sinhronizacija u vremenu i sličnost u temi i događajima između Perzije (kasnije nazvane Iran) i Sjedinjenih Država, između konferencije u Badashtu i Konvencije Seneka Falls. Prva konferencija je trajala tri sedmice, od kraja juna do sredine jula 1848., a Konvencija Seneka Falls dogodila se sredinom jula 1848. Na obje konferencije žene (Tahirih i Elizabeth Cady Stanton) zauzele su snažne stavove o ulozi žena u javnom prostoru. Neki od prisutnih su oštro reagovali. I na kraju, vodeći prisutni muškarci (Quddús i Frederick Douglass) su ih podržali. Konferencija Badasht smatra se ključnim prikazom napredovanja u podizanju društvenog položaja žena. Iako je otkrivanje Tahirih (skidanje marame) dovelo do optužbi za nemoral, Quddús ju je podržao, nazivajući je Čistom (Táhirih).

Švedska

Feministička pitanja i uloge spolova bile su tema rasprava u medijima i književnosti tokom 18. stoljeća. Žene poput Margarete Momma, Catharina Ahlgren, Anna Maria Rückerschöld i Hedvig Charlotta Nordenflycht pokretale su rasprave, ali to nije stvorilo nikakav pokret. Prva osoba koja je održala javne govore i agitirala u korist feminizma bila je Sophie Sager 1848. godine, a prva organizacija koja se bavila ženskim problemom bila je Svenske Lärarinnors Pokojnine (Društvo za umirovljene učiteljice), a kreirala ju je Josefina Deland 1855. godine.

Fredrika Bremer je 1856. objavila svoju čuvenu Hertha, što je izazvalo velike polemike i stvorilo debatu koja se naziva Hertha rasprava. Dva najvažnija pitanja bila su ukidanje „koverture“ (To je bila pravna doktrina prema kojoj su, nakon braka, ženska zakonska prava i obaveze stapana sa onim od supruga. Ovo proizilazi iz pravne fikcije da su muž i žena jedna osoba.) i jednak pristup univerzitetima. Oba su pitanja riješena pozitivno, prvo 1858., a drugo 1861. kada je osnovan Högre lärarinneseminariet, ženski univerzitet. 1859. osnovani su prvi ženski časopis u Švedskoj i nordijskim zemljama, Tidskrift för hemmet, Sophie Adlersparre i Rosalie Olivecrona. Ovo se navodi kao polazna tačka ženskog pokreta u Švedskoj.

  1. konačno je uvedeno izborno pravo žena. Reformu ženskog biračkog prava pratio je Behörighetslagen iz 1923. (Akt o pristupu iz 1923.) kojim su muškarci i žene formalno dobili jednak pristup svim profesijama i položajima u društvu, izuzetak su bili samo vojni i svećenički položaji. Posljednja dva ograničenja uklonjena su 1958., kada je ženama dozvoljeno da postanu svećenici, a u nizu reformi između 1980. i 1989, ženama su otvorene sve vojne profesije.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Prve feminističke reformatorice bile su neorganizovane, uključujući istaknute pojedinke koji su bile žrtve nepravde. To je uključivalo i žene poput Caroline Norton čija je lična tragedija, u kojoj nije mogla dobiti razvod, pa joj je uskraćen pristup trojici sinova, dovela do intenzivne kampanje koja je uspješno dovela do donošenja Zakona o skrbništvu nad novorođenčadima 1839. i uvođenje doktrine osjetljivih godina djece u smislu roditeljske brige. Zakon je udatim ženama prvi put dao pravo na rođenu djecu. Međutim, s obzirom da su žene trebale da podnesu molbu pred Sudom, u praksi je samo nekoliko žena imalo finansijska sredstva da zatraži svoja prava.

Prvi organizirani pokret engleskog feminizma bio je Langham Place Circle iz 1850-ih, koji je između ostalih uključivao žene poput Barbara Bodichon (rođena Leigh-Smith) i Bessie Rayner Parkes. Grupa se zalagala za brojna ženska prava, uključujući prava u zapošljavanju i obrazovanju. Također je uslijedila borba za imovinska prava žena putem Odbora za imovinu udatih žena. Bodichon je 1854. godine objavila sažetak zakona u Engleskoj, a koji se tiču ​​žena, što je kasnije bilo korišteno za dalju zakonsku regulativu. 1858. godine Barbara Bodichon, Matilda Mary Hays i Bessie Rayner Parkes osnovale su prvi feministički britanski časopis, English Woman Journal, a glavna urednica bila je Bessie Parkes. Časopis je nastavio s radom do 1864., a nasljedio ga je 1866. Woman Review koji je uređivala Jessie Boucherett, a to je radila sve do 1910. Jessie Boucherett i Adelaide Anne Proctor pridružile su se krugu Langham Place 1859. Grupa je bila aktivna do 1866. Također, 1859. Jessie Boucherett, Barbara Bodichon i Adelaide Proctor osnovale su Društvo za unaprjeđenje zapošljavanja žena. Društvo je jedna od prvih britanskih ženskih organizacija i dalje djeluje kao registrovana dobrotvorna organizacija Futures for Women. Helen Blackburn i Boucherett osnovale su 1891. Ligu za zapošljavanje žena radi odbrane ženskih radnih prava od restriktivnog zakonodavstva o zapošljavanju. Početkom 20. stoljeća zapošljavanje žena je još uvijek bilo pretežno ograničeno na tvornički i kućni rad. Za vrijeme Prvog svjetskog rata mnogo više žena je našlo posao izvan kuće. Kao rezultat ratnog iskustva žena,  Zakon o diskvalifikaciji (uklanjanju) na osnovu spola iz 1919. otvorio je ženama razne profesije i državnu službu, a brak više nije bio zakonska prepreka ženama koje rade izvan kuće.

  1. Marie Stopes objavila je vrlo utjecajnu Married Love u kojoj se zalagala za rodnu ravnopravnost u braku i važnost ženske seksualne želje. (Uvoz knjige u Sjedinjene Države bio je zabranjen do 1931.)

Zakon o zastupanju iz 1918. godine proširio je djelovanje i na žene koje su imale najmanje 30 godina i one ili njihovi muževi su bili vlasnici imovine, dok je Zakon o parlamentu (Kvalifikacija žena) iz 1918. dao ženama pravo da sjede u parlamentu, iako su tek mnogo kasnije bile birane. 1928. godine ovo je prošireno na sve žene starije od 21 godine.

Mnoge feminističke spisateljice i aktivistkinje za ženska prava tvrdile su da nije potrebna ravnopravnost sa muškarcima, već priznavanje onoga što ženama treba da ispune potencijal vlastite prirode, ne samo u aspektu posla, nego i društva i života u kući. Virginia Woolf napisala je esej A Room of One’s Own i rekla da žena mora imati novac i svoju vlastitu sobu da bi mogla pisati.

Sjedinjene Države

Djelo Margaret Fuller, Woman in the Nineteenth Centrury, smatra se prvim većim feminističkim djelom u Sjedinjenim Državama i često je upoređena sa Wollstonecraft-ovom knjigom Vindication of the Right of Woman. Istaknute vođe feminističkog pokreta u Sjedinjenim Državama uključuju: Lucretia Coffin Mott, Elizabeth Cady Stanton, Lucy Stone i Susan B. Anthony; Anthony i ostale aktivistice poput Victoria Woodhull i Matilda Joslyn Gage pokušale su glasati prije nego im je to bilo zakonom dozvoljeno, za što su se mnoge od njih suočile s prijavama.

Feminizam prvog vala uključivao je širok spektar žena, neke koje su pripadale konzervativnim kršćanskim grupama, poput Frances Willard, druge poput Matilde Joslyn Gage iz Nacionalnog udruženja za žensko pravo glasa (NWSA) koja nalikuje radikalizmu feminizma drugog vala. Većina feministkinja iz prvog vala bila je umjerenija i konzervativnija, ne radikalna ili revolucionarna – poput članica Američkog udruženja za žensko pravo glasa (AWSA). Ograničeno članstvo NWSA bilo je usko usredotočeno na postizanje saveznog amandmana za žensko biračko pravo, dok je AWSA, s deset puta većim brojem članova, radila na stjecanju glasačkog prava na državnom nivou. NWSA je imala široke ciljeve nadajući se postizanju ravnopravnije društvene uloge žena, ali AWSA je bila svjesna podjele mnogih tih ciljeva i umjesto toga odlučila se usredotočiti isključivo na biračko pravo. NWSA je bila poznata po tome što je imala agresivniju javnu taktiku (kao što su štrajkovi glađu) dok je AWSA koristila tradicionalnije strategije poput lobiranja, govora, primjene političkog pritiska i skupljanja potpisa.

Kraj prvog vala često se povezuje s donošenjem amandmana  na Ustav Sjedinjenih Država (1920.) kojim se ukida ropstvo. Ovo je bila velika pobjeda pokreta koji je uključivao i reforme u visokom obrazovanju, na radnom mjestu i u zdravstvu. Žene su počele služiti u školskim odborima i u lokalnim tijelima, a broj se neprestano povećavao. U ovom periodu je i više žena dobilo pristup visokom obrazovanju. 1910. godine, žene su pohađale mnoge vodeće medicinske škole, a 1915. Američko medicinsko udruženje počelo je priznavati žene članice. Zakon o bračnim uzrocima iz 1923. dao je ženama pravo na iste razloge za razvod kao i muškarcima. Prvi val feministkinja, nasuprot drugom valu, usredotočio se na teme pobačaja, kontrole rađanja i reproduktivna prava žena. Iako se nikada nije udavala, Anthony je objavila svoje stavove o braku, držeći da ženi treba dopustiti da odbije seks sa suprugom; Amerikanke se u to vrijeme nisu pravno obračunavala protiv silovanja od strane supruga.

Rast nezaposlenosti tokom Velike depresije koja je započela 1920-ih najprije je pogodio žene, a kada su i muškarci izgubili poslove, porodice su bile dodatno opterećene. Mnoge su žene služile u oružanim snagama za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je u mornarici i vojsci bilo oko 300.000 američkih žena, radeći poslove sekretarica, daktilografkinja i medicinskih sestara.